حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

تواضع کبر آمیز

یک تذکّر بدهم؛ محقق نراقی(ره) این تذکّر را می دهد. گاهی انسان خودش هم از یک سنخ مسائلی غفلت می کند. انسان وارد مجلسی می شود. دلش می خواهد آن […]

تواضع کبر آمیز ادامه مطلب »