حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

اثرپذیری انسان در معاشرت‌ها

مروری بر مباحث گذشته در جلسۀ گذشته دربارۀ مرابطۀ با دیگران، شش جهتی را که قبلاً مطرح کرده بودم، به‌صورت سرفصل اشاره کردم. گفتم: جهت اوّل که در مرابطۀ با …

اثرپذیری انسان در معاشرت‌ها ادامه مطلب »