امر به معروف و نهی از منکر

حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

بحثی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

مروری بر مباحث گذشته در جلسات گذشته گفته شد که حرکت امام‌حسین(علیه السلام) مصداق امر به معروف و نهی از منکر بود و حضرت بر طبق وظیفۀ شرعی خود عمل […]

بحثی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر ادامه مطلب »

حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

بحثی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

مروری بر مباحث گذشته بحث دربارۀ حرکت امام حسین(علیه السلام) بود. بر‌حسب نقلی که از خود حضرت آمده است، مکرر فرمودند که هدفشان از این حرکت، امربه معروف و نهی

بحثی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر ادامه مطلب »

سبد خرید