مناجات با خدا

مسجد جامع

شب 21 ماه مبارک رمضان به همراه مراسم احیاء

شب سرنوشت ذکر مسبوق به تذکّر  لیالی قدر برای همۀ موجودات، شب سرنوشت است. ما انسان‌ها هم باید توجّه داشته باشیم که تمام مقدّرات نسبت‌به سال آیندۀ ما در شب

شب 21 ماه مبارک رمضان به همراه مراسم احیاء ادامه مطلب »

سبد خرید