مناجات با خدا

شب ۲۳ ماه مبارک رمضان به همراه مراسم احیا

دعا و شب قدر ثبت مقدرات سالانه بحث ما راجع‌به خلوت با خداوند و آداب خلوت با خداوند بود. تمام این تأکید‌ها و سفارشاتی که در باب دعا‌، عبادات و …

شب ۲۳ ماه مبارک رمضان به همراه مراسم احیا ادامه مطلب »

مسجد جامع

شب ۲۱ ماه مبارک رمضان به همراه مراسم احیاء

شب سرنوشت ذکر مسبوق به تذکّر  لیالی قدر برای همۀ موجودات، شب سرنوشت است. ما انسان‌ها هم باید توجّه داشته باشیم که تمام مقدّرات نسبت‌به سال آیندۀ ما در شب …

شب ۲۱ ماه مبارک رمضان به همراه مراسم احیاء ادامه مطلب »

شب ۱۹ ماه مبارک رمضان به همراه مراسم احیاء

خلوت با خدا در شبهای قدر موضوع بحث ما در جلسات گذشتۀ ماه مبارک رمضان، آداب خلوت با خداوند بود. این جلسه در لیالی قدر است با خصوصیّتی که در …

شب ۱۹ ماه مبارک رمضان به همراه مراسم احیاء ادامه مطلب »

سبد خرید