احکام خريد و فروش: مسئله 2221

مسئله 2221: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای