احکام خوردنیها و آشامیدنیها: مسئله ۲۷۵۱

مسئله ۲۷۵۱: چند چیز در غذا خوردن مکروه است: اول در حال سیری غذا خوردن. دوم پر خوردن و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش می‌آید. سوم نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن چهارم خوردن غذای داغ. پنجم فوت کردن چیزی که می‌خورد یا می‌آشامد. ششم بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن. هفتم پاره کردن نان با کارد. هشتم گذاشتن نان زیر ظرف غذا. نهم پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به طوری که چیزی در آن نماند. دهم پوست کندن میوه. یازدهم دور انداختن میوه پیش از آن که کاملاً آن را بخورد.

اشتراک
ایمیل برای
guest
0 نظر
بازخوردهای درون متنی
مشاهده همه دیدگاه‌ها
سبد خرید
0
نظری دارید؟ لطفاً آن را ثبت کنید.x