احکام روزه: مسئله 1796

مسئله 1796: اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود، جایز نیست روزه بگیرد، بلکه اگر حق شوهر هم از بین نرود ولی شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی جلوگیری کند بنابر احتیاط واجب باید خودداری کند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای