احکام طلاق: مسئله 2631

مسئله 2631: اگر زن یقین کند که شوهرش مرده وبعد از تمام شدن عده وفات، شوهر کند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است، باید از شوهر دوم جدا شود و در صورتی که آبستن باشد، به مقداری که در عده طلاق گفته شد، برای شوهر دوم عده طلاق و بعد برای شوهر اول عده وفات نگه‌دارد و اگر آبستن نباشد، برای شوهر اول عده وفات و بعد برای شوهر دوم عده طلاق نگه‌دارد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای