احکام طهارت: مسئله 28

مسئله 28: آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد مانند آب چشمه و قنات.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای