احکام نماز: مسئله 1184

مسئله 1184: اگر کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند، یا در سه نماز پشت سرهم مثلاً در نماز صبح و ظهر و عصر شک کند، کثیر الشک است و چنانچه زیاد شک کردن او از غضب یا ترس یا پریشانی حواس نباشد، به شک خود اعتنا نکند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای