اقسام حج > حج تمتع: اقسام حج تمتع

بدان که حج تمتع مرکب است از دو عمل: یکی «عمره‌ی تمتع» و دیگری «حج تمتع». و عمره‌ی تمتع مقدم است بر حج.
و عمره‌ی تمتع مرکب است از پنج جزء:
اول – احرام.
دوم – طواف کعبه
سوم – نماز طواف
چهارم – سعی بین کوه صفا و مروه.
پنجم – تقصیر، یعنی گرفتن قدری از موی یا ناخن.
و چون محرم از این اعمال فارغ شد، آنچه بر او به‌واسطه‌ی احرام بستن حرام شده بود حلال می‌شود.
و حج تمتع مرکب است از سیزده عمل:
اول – احرام بستن در مکه.
دوم – وقوف به عرفات.
سوم – وقوف به مشعر الحرام.
چهارم – انداختن سنگریزه به جمره‌ی عقبه در مِنی.
پنجم – قربانی در منی.
ششم – تراشیدن سر یا تقصیر کردن در منی.
هفتم – طواف زیارت در مکه.
هشتم – دو رکعت نماز طواف.
نهم – سعی بین صفا ومروه.
دهم – طواف نساء.
یازدهم – دو رکعت نماز طواف نساء.
دوازدهم – ماندن به منی، شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سیزدهم برای بعض از اشخاص.
سیزدهم – در روز یازدهم و دوازدهم رمی جمرات، و اشخاصی که شب سیزدهم در منی ماندند روز سیزدهم باید رمی جمرات کنند.
آنچه ذکر شد صورت اجمالی این دو عمل است و تفصیل آنها بعداً ذکر می‌شود.

اشتراک
ایمیل برای
guest
0 نظر
بازخوردهای درون متنی
مشاهده همه دیدگاه‌ها
سبد خرید
0
نظری دارید؟ لطفاً آن را ثبت کنید.x