فصل اوّل: احرام حجّ > واجبات اِحرام: مسئله 538

مسئله 538: محل احرام حج، شهر مکه است هر موضع که باشد گر چه در محله‌های تازه‌ساز، و احتیاط مستحب آن است که درمکه قدیم محرم شود و نیز مستحب است در مقام ابراهیم علیه‌السلام یا حجر اسماعیل علیه‌السلام واقع شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای