فصل اوّل: احرام حجّ > واجبات اِحرام: مسئله 539

مسئله 539: اگر فراموش کند احرام بستن را وبیرون رود به منی و عرفات، واجب است برگردد به مکه واحرام ببندد، و اگر ممکن نشد به واسطه تنگی وقت یا عذر دیگر از همان جا که هست محرم شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای