فصل اوّل: احرام حجّ > واجبات اِحرام: مسئله 541

مسئله 541: جاهل به مسأله اگر احرام نبندد در حکم کسی است که به واسطه‌ی فراموشی احرام نبسته.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای