فصل اوّل: احرام حجّ > واجبات اِحرام: مسئله 542

مسئله 542: اگر کسی از روی علم وعمد ترک کند احرام را تا زمان فوت وقوف به عرفه ومشعر، حج او باطل است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای