فصل اوّل: احرام حجّ > واجبات اِحرام: مسئله 534

مسئله 534: وقت احرام موسع است، و تا وقتی که بتواند بعد از احرام به‌وقوف اختیاری عرفه برسد می‌تواند تأخیر بیندازد و از آن وقت نمی‌تواند عقب بیندازد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای