فصل اوّل: احرام حجّ > واجبات اِحرام: مسئله 536

مسئله 536: اگر بدون حاجت و بدون احرام بیرون رفت از مکه لکن برگشت و احرام بست و حج به جا آورد عملش صحیح است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای