فصل اوّل: احرام حجّ > واجبات اِحرام: مسئله 537

مسئله 537: مستحب است احرام بستن در روز ترویه بلکه احوط است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای