فصل اوّل: احرام حجّ > واجبات اِحرام: مسئله 529

مسئله 529: واجب است بر مکلف که بعد از تمام شدن اعمال عمره، احرام ببندد برای حج تمتع.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای