فصل دوم: احرام > محرّمات: مسئله 330

مسئله 330: درختهای میوه ودرخت خرما از این حکم بیرون است و می‌تواند آنها را قطع کند، و در گیاه‌ها (اذخر) که گیاه معروفی است از حکم مستثنی است و قطع آن مانع ندارد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای