فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام > حالات مختلف مورد ابتلا در وقوف به عرفات و مشعر: مسئله 569

مسئله 569: احتیاط مستحب آن است که این شخص که حج او باطل شد و باید عمره به جا آورد نیت عدول به عمره‌ی مفرده بکند.
سوم – آن که درک کند اختیاری عرفه را با اضطراری مشعر در روز، یعنی اضطراری نهاری مشعر را، پس اگر اختیاری مشعر را عمدا ترک کرده باشد حج او باطل است، وإلاّ صحیح است.
چهارم – آن که درک کرده باشد اختیاری مشعر را بااضطراری عرفه، پس اگر اختیاری عرفه را عمدا ترک کرده حج او باطل است والاّ صحیح است.
پنجم – آن که درک کرده باشد اختیاری عرفه را با اضطراری شب مشعر یعنی قبل از طلوع فجر، پس اگر اختیاری مشعر را با عذر ترک کرده است چنانچه گفته شد حج او صحیح است، والاّ باطل است بنابر احتیاط واجب.
ششم – آن که درک کرده باشد اضطراری لیلی مشعر و اضطراری عرفه را پس اگر صاحب عذر باشد واختیاری عرفه را عمدا ترک نکرده باشد ظاهراً حج او صحیح است، وغیر صاحب عذر اگر اختیاری یکی را عمدا ترک کرده باشد حجش باطل است بنابر اقوی در یکی، و بنابر احتیاط در دیگری که اختیاری مشعر باشد. و اگر به غیر عمد باشد احتیاط واجب در بطلان است.
هفتم – آن که درک کرده باشد اضطراری عرفه واضطراری یومی مشعر را، پس اگر ترک یکی از دو اختیاری را عمدا کرده باشد حج او باطل وإلاّ صحت بعید نیست گرچه احتیاط اعاده است در سال بعد با حاصل بودن شرایط وجوب.
هشتم – آن که درک کند اختیاری عرفه را فقط، احتیاط واجب در این صورت اتمام و اعاده است اگر اختیاری مشعر را عمدا ترک نکرده باشد، والاّ حج او باطل است.
نهم – آن که درک اضطراری عرفه را فقط، در این صورتحج او باطل است.
دهم – آن که درک کند اختیاری مشعر را، در این صورت حج او صحیح است اگر وقوف عرفه را عمدا ترک نکرده باشد، وإلاّ حج او باطل است.
یازدهم – آن که درک اضطراری روز مشعر را فقط، در این صورت حج او باطل است.
دوازدهم – آن که درک کند اضطراری لیلی مشعر را فقط، در این صورت اگر وقوف عرفات را عمدا ترک نکرده باشد و از صاحبان عذر باشد ظاهراً حج او صحیح است والاّ باطل است.

اشتراک
ایمیل برای
guest
0 نظر
بازخوردهای درون متنی
مشاهده همه دیدگاه‌ها
سبد خرید
0
نظری دارید؟ لطفاً آن را ثبت کنید.x