فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام > واجبات وقوف به مشعر الحرام: مسئله 559

مسئله 559: احتیاط واجب آن است که شب دهم را تا طلوع فجر در مشعر الحرام به‌سر ببرد ونیت کند اطاعت خدا را در این به‌سر بردن شب.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای