فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام > واجبات وقوف به مشعر الحرام: مسئله 561

مسئله 561: اقوی جواز کوچ کردن بلکه استحباب آن استکمی قبل از طلوع آفتاب به‌نحوی که قبل از طلوع آفتاب از وادی «محسّر» تجاوز نکند و اگر تجاوز کرد گناهکار است ولی کفاره بر او نیست و احتیاط آن است که وقتی حرکت کند که قبل از طلوع آفتاب وارد وادی محسّر نشود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای