فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام > واجبات وقوف به مشعر الحرام: مسئله 562

مسئله 562: واجب است از طلوع فجر تا کمی قبل از طلوع آفتاب (به‌طوری که در مسأله پیش گفته شد) در مشعر بمانند، لکن تمام آن رکن نیست بلکه رکن وقوف کمی از بین الطلوعین است به مقداری که عرفا بگویند توقف در مشعر کرده است، پس اگر کسی وقوف بین الطلوعین را یکسره ترک کند به تفصیلی که می‌آید حج او باطل خواهد شد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای