فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام > واجبات وقوف به مشعر الحرام: مسئله 563

مسئله 563: جائز است برای کسانی‌که عذری دارند قدری که شب در مشعر توقف کردند کوچ کنند به منی مثل زنها وبچه‌ها و بیماران و پیر مردان و اشخاص ضعیف و اشخاصی که برای پرستاری یا راهنمائی آنها لازم است همراه باشند، و احتیاط واجب آن است که پیش از نصف شب حرکت نکنند، بنابر این برای این اشخاص وقوف بین الطلوعین لازم نیست، و احتیاط مستحب آن است که اگر توقف مشکل نباشد تخلف نکنند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای