فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام > واجبات وقوف به مشعر الحرام: مسئله 565

مسئله 565: کسی که درک نکند وقوف بین الطلوعین را یا وقوف شب را در صورتی که صاحب عذر باشد اگر مقداری از طلوع آفتاب تا ظهر در مشعر توقف کند اگر چه کم باشد حج او صحیح است. با این فرض که درک اختیاری یا اضطراری عرفه را کرده باشد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای