فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام > واجبات وقوف به مشعر الحرام: مسئله 566

مسئله 566: از آنچه گذشت معلوم شد که برای وقوف به مشعر سه وقت است:
اول – شب عید برای کسانی که عذری دارند.
دوم – بین طلوع فجر و طلوع آفتاب.
سوم – از طلوع آفتاب تا ظهر روز دهم که اضطراری مشعر است، چنانچه قسم اول نیز اضطراری است

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
ایمیل برای