فصل هشتم: ملحقات > احکام محصور و مصدود: مسئله ۷۹۵

مسئله ۷۹۵: اگر مریض بعد از آن که هدی یا پولش را فرستاد حالش خوب شد به‌طوری که توانائی رفتن به مکه را داشت باید برود، پس اگر محرم به احرام تمتع است و به وقت رسید، اعمال عمره و حج را به جا می‌آورد و اگر وقت تنگ شد به‌طوری که اگر بخواهد عمره به جا بیاورد وقوف به عرفات فوت می‌شود باید برود به عرفات و حج افراد به جا بیاورد، و احتیاط آن است که قصد عدول کند و بعد از آن عمره‌ی مفرده بکند، و کافی است از حَجه‌الاسلام. و اگر وقتی رسید به مکه که حج فوت شده یعنی بهوقت اختیاری مشعر نمی‌رسد عمره‌ی او مبدل می‌شود به عمره‌ی مفرده و باید آن را به جا آورد و از احرام خارج شود، و احتیاط آن است که قصد عدول به عمره‌ی مفرده کند، و حج واجب را با وجود شرایط در سال دیگر به جا آورد.

اشتراک
ایمیل برای
guest
0 نظر
بازخوردهای درون متنی
مشاهده همه دیدگاه‌ها
سبد خرید
0
نظری دارید؟ لطفاً آن را ثبت کنید.x