فصل پنجم: رجوع به مکّه پس از اعمال منی > واجبات اعمال مکه: مسئله 687

مسئله 687: چند طایفه‌اند که برای آنها جائز است طواف حج و نماز وسعی وطواف نساء و نماز آن‌را بعد از آن که محرم به احرام حج شدند قبل از رفتن به عرفات به جا آورند، وعمل آنها مجزی است: اول – زنهایی که ترس آن دارند که در برگشتن حائض یا نفساء شوند و پاک نشوند ونتوانند بمانند تا پاک شوند. دوم – پیر مردها یا پیر زنهائی که عاجز باشند از طواف در موقع مراجعت برای زیادی جمعیت یا عاجز از برگشتن به مکه باشند. سوم – اشخاص مریضی که بترسند در وقت ازدحام طواف کنند یا عاجز باشند از آن. چهارم – کسانی‌که می‌دانند تا آخر ماه ذی الحجه به جهتی برای آنها ممکن نمی‌شود طواف وسعی.

اشتراک
ایمیل برای
guest
0 نظر
بازخوردهای درون متنی
مشاهده همه دیدگاه‌ها
سبد خرید
0
نظری دارید؟ لطفاً آن را ثبت کنید.x