مفطرات روزه – جنابت و تاخیر در غسل

مسائلی راجع‌به مفطرات گفته شد. مِن جمله اینکه انسان روزی که می‌خواهد در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد هنگام طلوع فجر محدث به حدث اکبر جنابت نباشد. ‌ جلسۀ گذشته مسائلی را عرض کردم. حالا دو تا مسئلۀ دیگر  عرض می‌کنم. اگر کسی شب ماه مبارک رمضان جنب شد بعد بیدار بود. وقت هم دارد و وقتش تا طلوع فجر زیاد است. می‌خواهد بخوابد. اینجا بحث خوابیدن مطرح می‌شود. آیا خواب برایش جایز است یا نه. اگر بداند مثلاً قبل از طلوع فجر بیدار می‌شود و هم تصمیمش بر این است که غسل بکند مانعی ندارد بخوابد. حالا اگر خوابید و بعد از طلوع فجر بیدار شد. اتفاقاً خوابش برد و با حال جنابت وارد شد. این شخص روزه‌اش درست است و اشکالی ندارد.

ولی اگر اینطور نبود. یعنی می‌داند بخوابد، بعد از طلوع فجر بیدار می‌شود خوابیدن جایز نیست. نباید بخوابد. باید برود غسل بکند. اگر خوابید و بعد از طلوع فجر بیدار شد، آن روز را که باید امساک کند و قضای آن را هم باید بگیرد. در باب مسئلۀ جنابت گفته می‌شود اگر کسی تخلف کرد غسل نکرد. می‌توانست غسل بکند ولی نکرد. تأخیر انداخت و وقت تنگ شد به تعبیر ما ضیق وقت. تیمم بدل از غسل جنابت کرد، هنگامی که هنوز فجر طالع نشده مثلا چند ثانیه بعد طالع می‌شود. در اینجا روزه‌اش درست است اما گناهم کرده است. یعنی هم گناه کار است هم چون تیمم بدل از غسل وظیفه‌اش بوده و تیمم کرده روزه اشکال ندارد.

اما به یک نکته اشاره کنم. خیال نکند که اگر جنب شد حالا خیلی هم به طلوع فجر مانده غسلم می‌تواند بکند و آب هم برایش ضرر ندارد. دسترسی هم دارد. می‌گوید ‌ ما حالا ما تیمم بدل از غسل می‌کنیم. بعد تیمم بکند و تا طلوع فجر به خیال خودش با تیمم وارد بشود. این تیمم باطل است. این از آن کسانی است که با جنابت در روز وارد شده است. آن مورد برای کسی است که در ضیق وقت باشد. یعنی اینقدر وقت تنگ شده که وقت برای غسل کردن نیست. آنجا اگر تیمم بکنی آن مسئله بود.

«اللهم صل علی محمد و آل محمد»

اشتراک
ایمیل برای
guest
0 نظر
بازخوردهای درون متنی
مشاهده همه دیدگاه‌ها
سبد خرید
0
نظری دارید؟ لطفاً آن را ثبت کنید.x