احکام اموات

احکام طهارت: مسئله 642

مسئله 642: نبش قبر امامزاده‌ها و شهدا و علما و صلحا اگر چه سال‌ها بر آن گذشته باشد در صورتی‌که زیارتگاه باشد حرام است، بلکه اگر زیارتگاه هم نباشد، بنا

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 626

مسئله 626: اگر بچه در رحم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته باشد، باید به آسان‌ترین راه‌او را بیرون آورند، و چنانچه ناچار شوند که او

ادامه مطلب »
سبد خرید