احکام اموات

احکام طهارت: مسئله 642

مسئله 642: نبش قبر امامزاده‌ها و شهدا و علما و صلحا اگر چه سال‌ها بر آن گذشته باشد در صورتی‌که زیارتگاه باشد حرام است، بلکه اگر زیارتگاه هم نباشد، بنا

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 628

مسئله 628: خوب است به امید آن که مطلوب پروردگار باشد، قبر را به اندازه قد انسان متوسط گود کنند و میت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند، مگر آن

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 630

مسئله 630: خوب است به امید این که مطلوب پروردگار است، قبر را مربع یا مربع مستطیل بسازند و به اندازه چهار انگشت از زمین بلند کنند ونشانه‌ای روی آن

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 631

مسئله 631: پس از رفتن کسانیکه تشییع جنازه کرده‌اند، مستحب است ولیِّ میت یا کسی که از طرف وَلّی اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده، به میت تلقین

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 632

مسئله 632: بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتی دهند، ولی اگر مدتی گذشته است که به‌واسطه سر سلامتی دادن، مصیبت یادشان می‌آید، ترک آن بهتر است،

ادامه مطلب »