احکام حج

احکام حج: مسئله ۲۱۲۱

مسئله ۲۱۲۱: اگر برای تجارت مثلاً تا جده برود و مالی به‌دست آورد که اگر بخواهد از آن‌جا به مکه رود مستطیع باشد، باید حج کند ودر صورتی که حج

ادامه مطلب »

احکام حج: مسئله ۲۱۲۴

مسئله ۲۱۲۴: اگر در سال اولی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معینی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد چنانچه در سال‌های بعد مستطیع

ادامه مطلب »
Shopping Cart