احکام روزه

احکام روزه استفتاء ۷۳

همسر بنده بیماری «میگرن» و «درد معده» دارد. پزشکی مؤمن به ایشان فرموده است که روزه برایش ضرر دارد و نباید بگیرد؛ امّا ایشان اصرار دارد که ضرری احساس نمی‌کند

ادامه مطلب »

احکام روزه استفتاء ۷۶

همسر بنده بیماری «میگرن» و «درد معده» دارد. پزشکی مؤمن به ایشان فرموده است که روزه برایش ضرر دارد و نباید بگیرد؛ امّا ایشان اصرار دارد که ضرری احساس نمی‌کند

ادامه مطلب »

احکام روزه استفتاء ۶۱

نمی‌دانم روزۀ قضاء دارم یا نه و در ایّام ماه رجب و شعبان می‌خواهم روزه بگیرم؛ به این‌گونه که اگر قضاء دارم قضاء محسوب شود وإلّا روزه‌های ایام رجب و

ادامه مطلب »
Shopping Cart