احکام شرکت

احکام شرکت: مسئله ۲۲۳۹

مسئله ۲۲۳۹: اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله ۲۲۳۲

مسئله ۲۲۳۲: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله ۲۲۳۳

مسئله ۲۲۳۳: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید و در نگه‌داری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن

ادامه مطلب »

احکام شرکت: مسئله ۲۲۳۶

مسئله ۲۲۳۶: هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آن‌که قسمت مشتمل، بر

ادامه مطلب »
سبد خرید