احکام طلاق

احکام طلاق استفتاء ۴۷۱

زنی با وکالت‌نامه تامّ‌الاختیاری که از شوهر دارد به دادگاه مراجعه و به طلاق خُلع خود را مطلّقه کرده است و شوهرش پس از اطلاع با این طلاق مخالفت نموده

ادامه مطلب »

احکام طلاق استفتاء ۴۶۴

زنی صیغه مردی شده است؛ وقتی مدّت صیغه تمام شد بدون نگهداری عدّه، صیغه مرد دیگری می‌شود و مدّت صیغه‌اش با مرد دوم که تمام می‌شود، می‌خواهد صیغه مرد دیگری

ادامه مطلب »
Shopping Cart