احکام عاریه

احکام عاریه: مسئله ۲۴۶۰

مسئله ۲۴۶۰: اگر در نگه‌داری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده‌روی ننماید واتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند

ادامه مطلب »
Shopping Cart