احکام مسجد

احکام نماز: مسئله 911

مسئله 911: ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می‌باشد مستحب است واگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، می‌توانند آن را خراب کنند و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 901

مسئله 901: اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا کمک لازم داشته باشد وپیدا نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست، ولی اگر بی‌احترامی به مسجد باشد، بنابر احتیاط واجب،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 912

مسئله 912: تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است، وکسی که می‌خواهد مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو کند ولباس پاکیزه و قیمتی بپوشد، و ته

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 902

مسئله 902: اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن ممکن نیست باید آن‌جا را بکنند، یا اگر خرابی زیاد لازم نمی‌آید خراب نمایند،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 913

مسئله 913: وقتی انسان وارد مسجد می‌شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 914

مسئله 914: خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد وصحبت کردن راجع به کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد مکروه است.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 904

مسئله 904: نجس کردن حرم پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم حرم امامان علیهم‌السلام حرام است. اگر یکی از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی‌احترامی باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 905

مسئله 905: اگر حصیر مسجد نجس شود، بنابر احتیاط واجب باید آن را آب بکشند؛ ولی چنانچه به‌واسطه آب کشیدن، خراب می‌شود وبریدن جای نجس بهتر است، باید آن را

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 906

مسئله 906: بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بی‌احترامی به مسجد باشد حرام است، و همچنین بردن چیزی که نجس شده، درصورتی که بی‌احترامی به مسجد باشد حرام

ادامه مطلب »