احکام مسجد

احکام نماز: مسئله ۹۱۲

مسئله ۹۱۲: تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است، وکسی که می‌خواهد مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو کند ولباس پاکیزه و قیمتی بپوشد، و ته

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۱۳

مسئله ۹۱۳: وقتی انسان وارد مسجد می‌شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۱۴

مسئله ۹۱۴: خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد وصحبت کردن راجع به کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد مکروه است.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۰۱

مسئله ۹۰۱: اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا کمک لازم داشته باشد وپیدا نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست، ولی اگر بی‌احترامی به مسجد باشد، بنابر احتیاط واجب،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۰۲

مسئله ۹۰۲: اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن ممکن نیست باید آن‌جا را بکنند، یا اگر خرابی زیاد لازم نمی‌آید خراب نمایند،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۰۴

مسئله ۹۰۴: نجس کردن حرم پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم حرم امامان علیهم‌السلام حرام است. اگر یکی از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی‌احترامی باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۰۵

مسئله ۹۰۵: اگر حصیر مسجد نجس شود، بنابر احتیاط واجب باید آن را آب بکشند؛ ولی چنانچه به‌واسطه آب کشیدن، خراب می‌شود وبریدن جای نجس بهتر است، باید آن را

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۰۶

مسئله ۹۰۶: بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بی‌احترامی به مسجد باشد حرام است، و همچنین بردن چیزی که نجس شده، درصورتی که بی‌احترامی به مسجد باشد حرام

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۰۷

مسئله ۹۰۷: اگر مسجد را برای روضه‌خوانی چادر بزنند وفرش کنند وسیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند، درصورتی‌که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن

ادامه مطلب »
سبد خرید