احکام نماز میت

احکام طهارت: مسئله 608

مسئله 608: نماز میت پنج تکبیر دارد واگر نمازگزار پنج تکبیر به این ترتیب بگوید کافی است: بعد از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید: اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 600

مسئله 600: نمازگزار باید مقابل میت بایستد، ولی اگر نماز به جماعت خواند شود و صف جماعت از دو طرف میت بگذرد، نماز کسانی که مقابل میت نیستند، اشکال ندارد.

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 601

مسئله 601: بین میت ونمازگزار، باید پرده ودیوار یا چیزی مانند این‌ها نباشد؛ ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد در صورتی‌که عرفاً صدق کند که به میت

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 602

مسئله 602: در وقت خواندن نماز، باید عورت میت پوشیده باشد و اگر کفن کردن او ممکن نیست، باید عورتش را اگر چه با تخته وآجر ومانند این‌ها باشد، بپوشانند.

ادامه مطلب »