احکام وصیت

احکام وصیت: مسئله 2819

مسئله 2819: اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر

ادامه مطلب »

احکام وصیت: مسئله 2820

مسئله 2820: اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود، و اگر وصیت خود را تغییر

ادامه مطلب »