احکام وصیت

احکام وصیت: مسئله ۲۸۲۸

مسئله ۲۸۲۸: اگر کسی که وصیت کرده بمیرد، وصی نمی‌تواند دیگری را برای انجام کارهای میت معین کند و خود از کار کناره‌گیری نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این

ادامه مطلب »
Shopping Cart