احکام وقت نماز

احکام نماز: مسئله ۷۴۳

مسئله ۷۴۳: نابینا و کسی که در زندان است و مانند این‌ها بنابر احتیاط واجب باید تا یقین به داخل شدن وقت نکنند، مشغول نماز نشوند، ولی اگر انسان به‌واسطه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۴۷

مسئله ۷۴۷: اگر وقت نماز به قدری تنگ است که به‌واسطه به جا آوردن بعضی از کارهای مستحب نماز مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود، باید آن مستحب

ادامه مطلب »
سبد خرید