ارث دسته سوم

احکام ارث: مسئله 2869

مسئله 2869: دسته سوم عمو و عمه و دایی وخاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد که‌اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد، این‌ها ارث می‌برند.

ادامه مطلب »