استحاضه

احکام طهارت: مسئله ۴۳۵

مسئله ۴۳۵: زن‌های سیده بعد از تمام شدن شصت سال قمری یائسه می‌شوند، یعنی خون حیض نمی‌بینند وزن‌هایی که سیده نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال قمری یائسه می‌شوند.

ادامه مطلب »
سبد خرید