استفتائات

مسائل متفرّقه استفتاء 623

حقوقی از افرادی که تعدادی را می‌دانم و تعدادی را نمی‌دانم از سال‌های گذشته به گردنم می‌باشد. تقریبا ً به هیچ کدام دسترسی ندارم. خواهش می‌کنم بفرمایید آیا ادای دین

ادامه مطلب »

مسائل متفرّقه استفتاء 603

لطفاً نظر مبارک خود را در خصوص نحوه برخورد با حشرات خانگی از قبیل سوسک‌های ریز آپارتمانی، سوسک‌های بزرگ، مورچه و غیره بفرمایید. با عنایت به شرایط زندگی آپارتمانی و

ادامه مطلب »
سبد خرید