اعتکاف

اعتکاف: مسئله ۱۸۲۵

مسئله ۱۸۲۵: بقیه محرمات اعتکاف در صورت ارتکاب آنها عمداً باشد یا سهواً و هم چنین لمس و بوسیدن از روی شهوت اگر سهواً انجام شود، احتیاط واجب آن است

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله ۱۸۲۶

مسئله ۱۸۲۶: اگر اعتکاف واجب را بواسطه جماع کردن، باطل کند، هر چند در شب باشد باید کفاره بدهد و هم چنین است در مورد اعتکاف مستحب، بنابر احتیاط واجب

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله ۱۸۲۰

مسئله ۱۸۲۰: شخصی که اعتکاف می‌کند می‌تواند هنگام نیت کردن شرط کند که اگر برای او عذری پیش آید حتی در روز سوم بتواند دست از اعتکاف بردارد اگر چه

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله ۱۸۲۲

مسئله ۱۸۲۲: هر چیزی که روزه را باطل می‌کندف اعتکاف را هم باطل می‌کند چون شرط صحت آن روزه است پس باطل شدن روزه، سبب باطل شدن اعتکاف می‌شود.

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله ۱۸۱۰

مسئله ۱۸۱۰: در دو روز اول اعتکاف مستحبی می‌تواند از اعتکاف دست بکشد ولی بعد از تمام شدن دو روز اول اعتکاف روز سوم واجب است، بلکه بعد از هر

ادامه مطلب »
Shopping Cart