سجده سهو

احکام نماز: مسئله 1267

مسئله 1267: اگر پیش از گفتن (السلام علینا) و (السلام علیکم) یادش بیاید که دو سجده رکعت آخر را به جا نیاورده، باید دو سجده را به جا آورد ودوباره

ادامه مطلب »
سبد خرید