شرایط وضو

احکام طهارت: مسئله ۲۷۵

مسئله ۲۷۵: اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقاً قبرستان بوده حوض یا نهری بسازند، چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف کرده‌اند، وضو

ادامه مطلب »
Shopping Cart