شرایط کسانی که مستحق زکاتند

احکام زکاه: مسئله 2021

مسئله 2021: اگر به وَلّیِ طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2025

مسئله 2025: انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2032

مسئله 2032: سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد و سید می‌تواند از سید زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن

ادامه مطلب »
سبد خرید