شرایط کسانی که مستحق زکاتند

احکام زکاه: مسئله ۲۰۲۵

مسئله ۲۰۲۵: انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.

ادامه مطلب »
سبد خرید