شرط اول

احکام نماز: مسئله 801

مسئله 801: اگر به‌واسطه ندانستن مسأله، چیز نجسی را نداند نجس است، مثلاً نداند عرق شتر نجاستخوار یا عرق کافر نجس است و با آن نماز بخواند، نمازش باطل است.

ادامه مطلب »
سبد خرید