طلاق مبارات

احکام طلاق: مسئله ۲۶۴۴

مسئله ۲۶۴۴: اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند چنانچه مثلاً اسم زن فاطمه باشد، باید بگوید: بارأت زوجتی فاطمه علی مهرها فهی طالق یعنی مبارات کردم زنم فاطمه را

ادامه مطلب »
سبد خرید