طلاق مبارات

احکام طلاق: مسئله 2644

مسئله 2644: اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند چنانچه مثلاً اسم زن فاطمه باشد، باید بگوید: بارأت زوجتی فاطمه علی مهرها فهی طالق یعنی مبارات کردم زنم فاطمه را

ادامه مطلب »
سبد خرید