نجاسات

احکام طهارت: مسئله ۱۰۹

مسئله ۱۰۹: کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه پاک می‌باشد. ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد، مثلاً نمی‌تواند زن مسلمان بگیرد، ونباید در قبرستان مسلمانان دفن شود.

ادامه مطلب »