نجاسات

احکام طهارت: مسئله 115

مسئله 115: فقاع که از جو گرفته می‌شود و به آن آبجو می‌گویند نجس‌است، ولی آبی که به دستور طبیب از جو می‌گیرند و به آن ماء الشعیر می‌گویند پاک

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 106

مسئله 106: کافر، یعنی کسی که منکر خدا است، یا برای خدا شریک قرار می‌دهد، یا پیامبری حضرت خاتم الانبیاء محمد بن عبداللّه‌ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم را قبول ندارد، نجس است و

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 109

مسئله 109: کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه پاک می‌باشد. ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد، مثلاً نمی‌تواند زن مسلمان بگیرد، ونباید در قبرستان مسلمانان دفن شود.

ادامه مطلب »